Największą barierą w rozwoju infrastruktury do ładowania eMobility jest brak dostępnej mocy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym E.ON Drive możesz optymalizować moc w czasie i miejscu gdzie jest najbardziej potrzebna. To sprawia, że wszyscy użytkownicy biur mogą bez przeszkód ładować swoje samochody.

Dzięki dynamicznemu przydziałowi mocy, moc jest przekierowywana z tych miejsc, w których nie jest potrzebna, do innych miejsc, w których obecnie jest na nią zapotrzebowanie. W eMobility ma to wielki sens biznesowy i rozwiązuje sporo problemów z brakiem mocy przyłączeniowej i jej kosztem. Ale przede wszystkim zwiększa (nawet 5x) dostępną liczbę punktów ładowania na parkingu biurowym.

Dynamic Load Management to rozwiązanie E.ON Drive, które otrzymało nagrodę w plebiscycie managerów flotowych Fleet Derby 2023. Nakładamy na naszych dostawców konkretne wymagania tak, aby systemy IT i ładowarki różnych producentów i różnych marek działały ze sobą. Wykorzystujemy je do sprytnego balansowania mocą, wtedy kiedy nie jest używana w innej części parkingu, a nawet budynku. Dzięki temu możemy zwiększyć liczbę i moc ładowarek na Twoim parkingu aż 4,5 razy. W raporcie opiszemy, jak Ty możesz wykorzystać ten potencjał.Zobacz jak Dynamic Load Management™ działa w praktyce

Dzięki E.ON Drive zoptymalizujesz ich liczbę i zmniejszysz koszt całej infrastruktury.

Z nami możesz być pewien stabilności sieci i optymalizacji zużycia energii w budynku.

Zadbaj o optymalizację kosztu ładowania aut i pełen monitoring zużycia energii.

Poznaj najważniejsze korzyści i zostań liderem w dziedzinie elektromobilności.

Prąd w naszych stacjach jest bardziej przyjazny dla środowiska niż spalanie paliwa płynnego

Dzięki E.ON Drive optymalizujesz koszt ładowania aut i osiągasz wyższą sprawność baterii

W pełni monitorujesz zużycie energii i jesteś pewny stabilności sieci energetycznej

Wyrażam zgodę na kierowanie przez E.ON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (00-347), informacji handlowych i materiałów reklamowych o usługach eMobility E.ON Drive drogą elektroniczną...
Wyrażam zgodę na kierowanie przez E.ON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (00-347), informacji handlowych i materiałów reklamowych o usługach eMobility E.ON Drive drogą elektroniczną przez środki komunikacji niepowiązane z numerem telefonu lub na podany przeze mnie dotychczas lub w przyszłości adres e-mail, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących.
Jeśli chciałbyś/ałabyś otrzymywać najnowsze oferty oraz informacje o produktach i usługach eMobility E.ON Drive drogą telefoniczną, zaznacz poniższą zgodę.
Wyrażam zgodę na kierowanie przez E.ON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (00-347), informacji handlowych i materiałów reklamowych na podany przeze mnie dotychczas lub w przyszłości numer telefonu lub przez środki komunikacji powiązane z numerem telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących.

E.ON Polska S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych znajdujących się w formularzu i są one przetwarzane m. in. w celu wykonania Twojego zapytania. Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych naszych i inspektora ochrony danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. W tym czasie skontaktujemy się z Tobą.

Masz pytania? Sprawdź, czy już nie ma na nie gotowych odpowiedzi.

Nasze przewagi są dwie. Po pierwsze, to Dynamic Load Management™ czyli system do płynnego i automatycznego zarządzania mocą ładowania (przydatny w szczególności kiedy nie masz dość mocy przyłączeniowej).

Po drugie, ponieważ jako międzynawowa marka integrujemy rozwiązania różnych dostawców (sprzętu, usług IT, serwisowych) i gwarantujemy, że wszystkie spójnie działają ze sobą także przez wiele lat po montażu i w przypadku aktualizacji sterowników.

Jako E.ON Drive oferujemy kompleksowe rozwiązania, czyli jesteśmy Twoim partnerem w:

 • Audytach możliwości ładowania i doradztwie,
 • Projektowaniu i wykonaniu instalacji elektrycznych,
 • Wyborze, sprzedaży i montażu ładowarek samochodowych,
 • Odbiorach PPOŻ i Urzędu Dozoru Technicznego (UDT),
 • Zarządzaniu ładowaniem, płatnościami, raportami,
 • Serwisowaniu technicznym i zgłoszeniach gwarancyjnych.

Ponieważ w Polsce eMobility wciąż jest we wczesnej fazie rozwoju, często sięgamy do doświadczeń i know-how naszych kolegów z Niemiec, Skandynawii, a nawet z Czech i Słowacji. We wszystkich krajach, w których działa E.ON Drive oferujemy te same standardy i rozwiązania techniczne.

Koszty montażu ładowarki samochodowej można podzielić na pięć kategorii:

 • Koszt ładowarki - przykładowo najtańsza, w pełni funkcjonalna ładowarka 22kW, współpracująca z Dynamic Load Management™ E.ON Drive kosztuje 3.099 PLN netto.
 • Montaż - ceny montażu zależą od tego czy ładowarkę montujemy w garażu na ścianie, czy pod gołym niebem na słupku z fundamentem, który musimy wkopać na parkingu i związany z nimi ewentualny koszt inwentaryzacji geodezyjnej, więc wahają się od ok 800 do nawet 6.000 PLN netto.
 • Instalacja elektryczna - koszt okablowania i zabezpieczeń może być znaczący i bywa że stanowi największą część wydatków, a zależy przede wszystkim od odległości ładowarki od rozdzielni głównej, oraz od przebiegu trasy (np. czy trzeba wiercić przegrody, lub czy trzeb kopać rów i rozbierać nawierzchnię na parkingu).
 • Odbiory PPOŻ i UDT, w tym przygotowanie miejsc - zwyczajowy odbiór PPOŻ to wydatek ok 1000 PLN, koszt przygotowania jednego miejsca parkingowego pod odbiór UDT to ok 1.600 PLN, a sam przeprowadzenie procedury odbioru UDT dla pierwszej stacji to 4.500 PLN netto, wliczając opłaty urzędowe. Łącznie 7.100 PLN netto za pierwszy punkt ładowania, ale kolejne punkty będą tańsze.
 • Obsługa ładowarki - podłączenie ładowarki do sieci IT, wraz z łącznością przez kartę SIM, zarządzaniem dostępem, raportowaniem zużycia, kończąc na obsłudze technicznej, to koszt 99 PLN netto miesięcznie za punkt ładowania. Ten system pozwala też na uruchomienie usługi Dyncamic Load Management™.
 • Dodatkowe udostępnienie ładowarki innym kierowcom, wsparcie call centre, obsługa płatności, rejestracja w Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych wraz z opłatami to wydatek kolejnych 99 PLN za każdy punkt ładowania (198 PLN łącznie).

Upraszczając, koszt uruchomienia punktu ładowania z E.ON Drive waha się od ok 10.000 do 27.000 PLN netto, i przed przygotowaniem wyceny należy wykonać audyt nieruchomości (z E.ON Drive lub innym partnerem), który szczegółowo określi zakres prac.

Audyt eMobility E.ON Drive polega na zgromadzeniu w jednym miejscu wszystkich informacji dotyczących nieruchomości i ocenę możliwości instalacji infrastruktury do ładowania na ich podstawie.

Po Audycie eMobility otrzymasz raport w formacie PDF wraz z licencją na jego dalsze rozpowszechnianie (np. wysyłkę do potencjalnych wykonawców w konkursie ofert). Raport składa się z 8 rozdziałów:

 1. Wstępne założenia dotyczące infrastruktury (np. oczekiwane wykorzystanie punktów ładowania, częstotliwość, moc).
 2. Weryfikacja dostępnej mocy (np. moc przyłączeniowa, dystrybucyjna, wraz z numerami umów, o ile nam je udostępnisz) - weryfikujemy pełną dostępną moc, a nie jedynie tę niezbędną dziś.
 3. Opis i schematy rozdzielni głównej i podrozdzielni, wraz z przestrzenią na dodatkowe zabezpieczenia i odpływy.
 4. Opis docelowego miejsca montażu punktów ładowania, wraz z ekspercką oceną dotyczącą możliwości lub barier w uzyskaniu pozytywnej opinii PPOŻ i odbioru UDT. Mimo, że opinia nie jest zobowiązująca, ponieważ każdy rzeczoznawca i inspektor samodzielnie i niezależnie dokonuje oceny, to popieramy ją naszym doświadczeniem odbiorów stacji z całej Polski.
 5. Podsumowanie zakresu niezbędnych prac instalatorsko-montażowych, wraz z konkretnymi typami zabezpieczeń i średnicami kabli odpowiednimi do odległości i mocy ładowania w całej instalacji. To ta część posłuży w przyszłości do porównania kosztorysów.
 6. Rekomendacje dotyczące instalacji i eksploatacji, jeśli w czasie dokonywania oceny rozpoznamy zagrożenia lub możliwości optymalizacji wobec pierwotnych założeń.
 7. Możliwość i spodziewane rezultaty zastosowania Dynamic Load Management™ E.ON Drive, w szczególności możliwość rozbudowy instalacji o dodatkowe punkty ładowania. O ile budowa infrastruktury będzie wymagała zastosowania tego rozwiązania, zostanie ono już uwzględnione w poprzedzających rozdziałach.
 8. Dokumentacja fotograficzna wymieniająca wszystkie kluczowe dla wykonania prac elementy, począwszy od zdjęć istniejącej instalacji, skończywszy na zdjęciach nawierzchni i dla każdego z miejsc parkingowych.

Koszt usługi w E.ON Drive to 3.499 PLN netto, bez względu na wielkość parkingu i miejsce nieruchomości na terenie Polski.

To zależy. W perspektywie wielu lat w przyszłość wielu operatorów stacji ogólnodostępnych liczy, że biznes ładowania publicznego przyniesie im zyski. Panuje jednak przekonanie, że zawsze będą pewne punkty, które będą zarabiać i takie, które będą obciążać wynik. Żeby właściwie zaadresować ryzyko, należy rozbudowywać sieć stacji publicznych możliwie szeroko, także poza granicami kraju.

W perspektywie jednej nieruchomości ocena potencjału dla takiego biznesu jest niezwykle trudna. Szczególnie, że kierowcy samochodów elektrycznych... unikają stacji publicznych i o ile mogą, ładują baterie z gniazd prywatnych w domach lub firmowych na parkingach biurowych. To m.in. dlatego, że ładowanie na stacji publicznej zawsze będzie najdroższą z dostępnych opcji.

Dotąd tankowanie na stacjach paliw było jedyną alternatywą. Nie można było zatankować taniej w domu czy biurze, choć nawet dziś niektóre firmy logistyczne również zarządzają swoimi własnymi stacjami paliw na wewnętrzne potrzeby.

Zarządzanie infrastrukturą do ładowania w nieruchomości ma wiele innych zalet, ale mało kto buduje stacje, żeby a nich realnie zarabiać. W skrócie, bardzo mało prawdopodobne jest, żeby przyszłe zyski spłaciły początkowe nakłady (CAPEX).

To na czym należy się skupić, to upewnienie się, że koszty zmienne ładowania i utrzymania dostępnej mocy (OPEX) nie będą dodatkowo obciążały nieruchomości. Można to zrobić poprzez przeniesienie ich na użytkowników i odpowiednią optymalizację np. poprzez sprytne zarządzanie dostępną mocą przyłączeniową.

Są dwie kategorie wymagań prawnych dotyczących infrastruktury ładowania. Pierwsza z nich to wymagania, które narzucają obowiązek montażu nowych punktów ładowania, odpowiedniego przygotowania tras kablowych i zabezpieczenia minimalnej mocy przyłączeniowej. Wynikają one z dyrektyw Parlamentu UE oraz polskiej Ustawy o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych.

Druga kategoria wymagań to wymagania, które trzeba spełnić chcąc budować infrastrukturę do ładowania, a w szczególności te, które dotyczą stacji ogólnodostępnych. Stacje prywatne to takie, z których korzysta jedynie ich właściciel (np. firma, ładująca swoje pojazdy flotowe). Stacje, z których korzystać będą też inni kierowcy (np. różni najemcy, goście w biurach) wymagają spełnienia takich samych, wyśrubowanych norm. Z doświadczenia innych krajów UE, polskie wymagania są relatywnie największe, co ma jednocześnie swoje dobre i złe strony.

Ponieważ te wymagania należy nałożyć na bardzo konkretny scenariusz eksploatacji oraz konkretną nieruchomość, nie da się ich opisać w kilku akapitach FAQ. Zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio przez adres email eMobility@eon.pl.

Odpowiadając na potrzeby naszych klientów, w ramach wykonywania Audytu eMobility możemy wskazać właściwe wymagania, które muszą spełnić konkretne ładowarki. Niemniej, nigdy nie należy ich traktować jako doradztwa prawnego, a najwyżej jako ekspercką rekomendację.

Kuba Jedliński z E.ON Polska zamyka sezon E.ON Talks 2023 rozmową z Anną Skarbek-Żabkin, starszą konsultantką ds. ESG w KPMG Advisory. Z odcinka dowiesz się o technologii Vehicle-to-Grid oraz o tym, jak ładowanie samochodów elektrycznych może wpłynąć na ślad węglowy nieruchomości.
Gościem odcinka jest Agnieszka Franiak, koordynatorka projektów w Stoen Operator Sp. z o.o. Kuba Jedliński z E.ON Polska rozmawia z nią o największej barierze w rozwoju eMobility, jaką jest brak dostępnej mocy przyłączeniowej. Posłuchaj o cyfryzacji sieci dystrybucyjnej.
Jakub Jedliński z E.ON Polska zaprosił do studia E.ON Talks Marię Majewską, menedżerkę New Mobility z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dyskutują o tym, co wziąć pod uwagę przy zakupie elektrycznego auta używanego i jak długo taki samochód może nam posłużyć. Dowiedz się, czy elektryczny samochód z drugiej ręki jest mniej bezpieczny niż nowy.
W 27. odcinku Kuba Jedliński z E.ON Polska rozmawia z dr Katarzyną Barańską, partnerką w międzynarodowej kancelarii Osborne Clarke o tym, skąd się biorą baterie w elektrykach. Dowiedz się więcej o rozporządzeniu, które wpłynie na produkcję baterii i redukcję ich śladu węglowego.
Gościem Kuby Jedlińskiego z E.ON Polska jest dr Ewa Łabno-Falęcka odpowiedzialna za komunikację korporacyjną i relacje zewnętrzne Mercedes-Benz Manufacturing Poland. Z 24. odcinka E.ON Talks dowiesz się, jak elektryfikacja samochodów wpływa na ich producentów, jak zmienia łańcuch wartości i jakich nowych kompetencji wymaga od pracowników branży.
Jakub Jedliński, szef biznesu eMobility w E.ON Polska rozmawia z Agatą Rzędowską, dziennikarką motoryzacyjną i jurorką konkursu Women's World Car Of The Year o tym, czy jesteśmy gotowi na elektromobilną rewolucję. W 21. odcinku E.ON Talks posłuchaj, jak przygotowuje się do niej branża motoryzacyjna i co to w praktyce oznacza dla użytkowników samochodów elektrycznych.
Gościem Jolanty Szymańskiej z E.ON Polska jest Krzysztof Burda, prezes zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. W 20. odcinku E.ON Talks rozmawiamy o tym, jak skutecznie rozwijać miejską infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Posłuchaj, w jaki sposób włodarze miast mogą ograniczyć ruch aut spalinowych i jak to wpłynie na tereny podmiejskie.
Zleć audyt i dowiedz się, jakie masz możliwości i ograniczenia, oraz jakie prace musisz wykonać, by zamontować ładowarki na parkingu firmowym. Poznaj wycenę dla swojej inwestycji.Gdy korzystasz z naszych Serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w nich. W tym celu stosujemy pliki cookie i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych naszych i inspektora ochrony danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.
Jeśli chciałbyś/ałabyś otrzymywać najnowsze oferty oraz informacje o produktach i usługach eMobility E.ON Drive drogą telefoniczną, zaznacz poniższą zgodę.
Wyrażam zgodę na kierowanie przez E.ON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (00-347), informacji handlowych i materiałów reklamowych na podany przeze mnie dotychczas lub w przyszłości numer telefonu lub przez środki komunikacji powiązane z numerem telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących.

E.ON Polska S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych znajdujących się w formularzu i są one przetwarzane m. in. w celu wykonania Twojego zapytania. Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych naszych i inspektora ochrony danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.

Spróbuj ponownie później

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. W tym czasie skontaktujemy się z Tobą!

Spróbuj ponownie później